Karakter / Character
Teatermuseet i Hofteatret, København d. 31.1. – 16.8.2020

Pressemeddelelse:

Når man træder ind i Hofteatrets foyer i Maya Peitersens soloudstilling Karakter, får man adgang til en anden virkelighed. Karakter er et projekt bestående af mange lag, hvor flere kunstarter mødes, krydser veje og smelter sammen. Udstillingen består af installationer, masker og andre rumlige objekter. Under den lange udstillingsperiode tages alle værkerne i brug, som kostumer og scenografi, i Maya Peitersens performances og film, der foregår på Hofteatrets scene, samt i barokhaven på Assistens Kirkegård. I de fire performances indgår digte og sange fra Maya Peitersens bog ’min virkelighed har ingen anciennitet’, som Teatermuseet i Hofteatret har udgivet, som en del af projektet. Bogen består af digte, sangtekster og tegninger, der alle relaterer sig til de udstillede værker og de forskellige performances.

Maya Peitersen udforsker det surrealle og absurde og bruger teaterkonteksten som et sitrende, svævende sted mellem det håndgribelige og det subtile, mellem virkelig og uvirkelig. Maya Peitersens æstetik er både sart og benhård. I værkerne smelter industri og porøs psyke sammen til uudgrundelige eksistenser fra virkeligheder, som man normalt ikke har adgang til.

English version

The Theatre Museum at The Court Theatre, Copenhagen 31.1.-16.8.2020

Press release:

When entering the foyer at the Court Theatre, walking into Maya Peitersens soloexhibition Character, you are crossing the boarders between different realities. Character is a project containing multiple layers, where several art forms meets, crosses each other and melts together. The exhibition consists of installations, masks and other spatial objects. During the long exhibitionperiod all the pieces are used as custumes ad scenography, in Maya Peitersens performances and films, wich takes place at the scene of the Theatre Museum and in the Baroque garden at The Assistens Cementary. The four performances contains poems and songs from Maya Peitersens book ’my reality has got no seniority, That The Theatre Museum at The Court Theatre has published, as a part of the whole project. The book contains Maya Peitersens poems, songtexts and drawings, wich all relates to the exhibited artpieces and different performances.

Maya Peitersen explores the surreal and absurd and she uses the theatre context as a trembling, floating space between the tangible and the subtile, between real and unreal. The aesthetic expression of Maya Peitersen is at the same time sart and hardcore. In her pieces industry og pouros psyche merges into unfathomable exsistenses from realities, that are not normally possible to enter.