VRANG / INSIDE OUT
Øksnehallens Foyer 2011

Pressemeddelelse:
Med Maya Peitersens soloudstilling Vrang, bliver vi konfronteret med os selv. Vi inviteres ind i et univers, hvor psykiske tilstande er omformet til faste materialer, og hermed bliver flygtige tilstande pludselig konkrete. Det inderste er her stillet til skue, og blevet til rum beskueren kan betræde. Rummene er skrøbelige og utilregnelige, men fremstår samtidig usentimentale.
Om titlen VRANG, siger Maya Peitersen, ”de fysiske rum jeg viser, er dysfunktionelle ligesom de menneskelige tilstande de afbilder. De mentale rum er blevet vendt på vrangen, de har vokset sig store og fylder så meget at de er blevet fysiske. Mit kunstneriske arbejde består i at transformere disse rum fra det indre til det ydre. De er henholdsvis forestillede og erindrede rum. Det startede med at jeg arbejdede med skizofrene tilstande, fordi jeg gerne ville undersøge hvad der skete, når et menneske nærmest ”byggede” et fysisk skel op mellem sig selv og verden. Samfundet stigmatiserer mennesker gennem diagnosticering, det bliver næsten umuligt for den syge, at blive set anderledes, individet bliver kun opfattet som dysfunktionelt. Situationen bliver så, at den man ikke kan række over skellet, mennesket kan hverken nå eller nås.
De tilstande ligger latent i alle. Når jeg arbejder så rumligt og materielt formelt som jeg gør, så er det fordi det er en måde for mig, at trække disse tilstande ind i verden på en håndgribelig måde”.
”Jeg har en baggrund som arkitekt, og i mine øjne fungerer arkitekturen kun hvis forholdet mellem krop og sjæl er lige fordelt. Grænsen mellem arkitektur og billedkunst, kan jeg godt lide at holde flydende, på den måde kommer jeg tættere på det jeg vil udtrykke”.

Som beskuer til Maya Peitersens udstilling, får vi en unik mulighed for at transcendere vores eget jeg, ved at være vidne til et andet menneskes indre rum.

English version

The Foyer of Øksnehallen 2011

Press release:
Maya Peitersens solo exhibition Vrang, confronts us with our selves. We are invited into a universe, where psychologically conditions are transformed into solid materials, and hereby the volatile get concrete. The inner is here to see and it has become spaces that are enterable for the viewer. The spaces are fragile and erratic, but at the same time they appears unsentimental.
About the title VRANG / INSIDE OUT, Maya Peitersen says, ”the physical spaces I create, are dysfunctional like the human conditions they are picturing. The mental spaces are turned inside out, they have grown and takes up so much space, that they have become physical and external. My artistic process consists in transforming these spaces from something personal to something public. The spaces are respectively imagined and memorised. I began working with skizofrenic conditions, because I wanted to explore, what would happen, when a person would kind of build a physical boundary between it self and the outer world. Society is stigmatising humans through diagnoses, it gets almost impossible for diagnosed persons to get seen in new ways, the individual will be seen as solitary dysfunctional. The situation will end out, that the skizofrenic person becomes unable to reach over the boundary and by time it can either reach out or be reached.
These psycological conditions lies latent in all humans. For me working as spatial and material focused, as I do, is a way for me to drag these conditions into the physical world and make them tangible.
I have got a background as an architect and to me architecture only really works, when the relation between body and soul is equally balanced. I like to keep a floating boundady between arts and architecture, this brings me closer to what I want to express.

As a spectator at Maya Peitersens exhibition, you get a unique possibility to får vi en unik mulighed for at transcend ourselves, by entering an other persons inner space.